Legislatia Achizitiilor Publice

 - LEGE nr.  98 din 19 mai 2016(*actualizată*) - privind achiziţiile publice;
 - LEGE nr.  99 din 19 mai 2016(*actualizată*) - privind achiziţiile sectoriale;
 - LEGE nr. 100 din 19 mai 2016 - privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii;
 - LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 - privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 - HOTĂRÂRE nr. 394 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale;
 - HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice

Toate drepturile rezervate designed by Geolex S.R.L.