Legislatia Gestionarii Deseurilor

 - LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 - pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006;
 - LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) - privind regimul deşeurilor;
 - LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*) - privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 - HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*) - privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor;
 - HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizată*) - privind evidenta gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 - HOTĂRÂRE nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizată*) - privind depozitarea deşeurilor;
 - HOTĂRÂRE nr. 788 din 17 iulie 2007 (*actualizată*) - privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.013/2006 privind transferul de deşeuri;
 - HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 10 septembrie 2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 - HOTĂRÂRE nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizată*) - privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori;
 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 5 din 2 aprilie 2015- privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 28 iunie 2016 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 - ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 - ORDIN nr. 1.281 din 16 decembrie 2005 -  privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective;
 - ORDIN nr. 344 din 16 august 2004 - pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură;
 - ORDIN nr. 794 din 6 februarie 2012 - privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje;
 - ORDIN nr. 1.364 din 14 decembrie 2006 - de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
 - ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 (*actualizat*) - privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

Toate drepturile rezervate designed by Geolex S.R.L.