Legislatia Serviciului Salubrizare

 - LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) - administraţiei publice locale;
 - LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (*actualizată*) - privind bunurile proprietate publică**);
 - LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (*actualizată*) - privind finanţele publice locale;
 - LEGE nr. 51 din 8 martie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) - serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 - LEGE nr. 101 din 25 aprilie 2006 (**republicată**)(*actualizată*) - serviciului de salubrizare a localităţilor*);
 - HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 (*actualizată*) - pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice;
 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 198 din 22 decembrie 2005 (*actualizată*) - privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere;
 - ORDONANŢĂ nr. 26 din 30 ianuarie 2000 (*actualizată*) - cu privire la asociaţii şi fundaţii;
 - ORDIN nr. 109 din 9 iulie 2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 - ORDIN nr. 82 din 9 martie 2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 - ORDIN nr. 111 din 9 iulie 2007 - privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 - ORDIN nr. 112 din 9 iulie 2007 - privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor;
 - ORDIN nr. 102 din 20 martie 2007 (*actualizat*) - privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al ANRSC;
 - ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 - pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;

Toate drepturile rezervate designed by Geolex S.R.L.