Sortare - Tratare - Depozitare

Sortarea deseurilor

     In scopul atingerii tintelor de reciclare si valorificare a deseurilor din ambalaje, in judetul Braila vor fi construite doua statii de sortare: una la Vadeni cu o capacitate de 30.000 tone/an si una la Ianca avand o capacitate de 5.000 tone/an. Aceste statii vor prelucra deseurile reciclabile din hartie/carton, sticla, plastic si metal si vor facilita dezmembrarea deseurilor voluminoase, in scopul colectarii lemnului in vederea reciclarii sau valorificarii acestuia. Succesul de sortare in cadrul statiilor de la Ianca si Vadeni va fi de 85%.

Tratarea biologica a deseurilor

     Tinta privind reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile depozitate in judetul Braila, va fi atinsa prin constructia unei statii de tratare mecano-biologica a deseurilor biodegradabile la Vadeni, avand o capacitate de 26.000 tone/an.

Statia MBT va primi deseuri verzi (din parcuri si gradini) si deseuri reziduale colectate de la populatie, institutii si agenti economici. 40% din deseurile reziduale reprezinta materiale necompostabile colectate in pubela de rezidual, care vor fi separate fara a fi tratate si apoi vor fi redirectionate spre depozitul conform de la Muchea, pentru depozitare. Restul de 60% reprezinta fractia biodegradabila din deseurile reziduale care intra in statia MBT pentru tratare. Statia va include 6 biocelule:

            -  5 biocelule vor composta fractia de biodegradabil a deseurile reziduale care intra in statia MBT (60% din intrarile de deseuri reziduale)

            -  1 biocelula  va composta fractia organica a deseurilor „verzi”, obtinandu-se un compost de calitate ce va fi valorificat prin vanzare.

     Dupa tratarea deseurilor verzi in biocelula, materialul rezultat va fi supus maturarii in cadrul platformei special amenajate in statia MBT Vadeni. Compostarea deseului verde va fi de tip aerob, atat in faza tratarii in cadrul biocelulei cat si in faza ulterioara de maturare.

     In ceea ce priveste deseurile reziduale, avand in vedere compozitia acestora, se estimeaza ca de la statia MBT va rezulta un refuz de sortare de aproximativ 40% din intrari, ce va fi depozitat la Muchea fara a fi compostat.

Depozitarea deseurilor

     Depozitarea deseurilor generate in zona 1 se va realiza in depozitul conform existent, situat in aproprierea municipiului Braila (in localitatea Muchea), aflat in proprietatea SC TRACON SRL, in timp ce pentru zonele 2 si 3 se va construi un nou depozit prin prezentul proiect, in orasul Ianca.

     Asociatiile de proprietari si gospodariile populatiei nu vor avea nicio relatie contractuala cu operatorul de colectare si transport.

     Acest operator desemnat in urma unei proceduri de achizitie publica  a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare si transport se va incheia intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ ECO DUNAREA” Braila in numele unitatilor Administrativ- Teritoriale  membre si operatorul unic de colectare si transport deseuri din intregul judet. Operatorul respectiv va incheia contract si cu utilizatorii non casnici din mediul uran si rural.

     Beneficiarii casnici au doar obligatia achitarii taxei de salubritate la organele fiscale ale primariilor.

     Relatia financiara de decontare a prestatiilor se va desfasura intre operatorul unic si unitatile administrativ – teritoriale pe baza confirmarilor cantitative si calitative a acestor prestatii monitorizate de catre  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „ ECO DUNAREA” Braila.

     In statiile de sortare si tratare mecano-biologica de la Vadeni, statia de transfer de la Insuratei , statia de sortare de la Ianca si depozitul conform de la Ianca va operat de asemenea un operator unic desemnat printr-o procedura de achizitie publica organizata de catre Consiliul Judetean Braila in baza unui contract de delegare prin care operatorul respectiv va fi obligat sa plateasca  Consiliului Judetean o redeventa anuala.

 

Implicarea  activa a fiecarui cetatean in implementarea priectului SMID este o conditie vitala pentru succesul acestuia

   IMPLICA-TE! MEDIUL INCONJURATOR ESTE SI RESPONSABILITATEA TA 

Toate drepturile rezervate designed by Geolex S.R.L.