webmaster

About webmaster

This author webmaster has created 9 entries.

Posturi vacante

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila anunță organizarea unui concurs de ocupare a urmatoarelor posturi vacante: 1 post MONITOR MEDIU (studii superioare) 1 post CONSILIER JURIDIC (studii superioare) Dosarele de concurs se vor depune la sediul Asociatiei pana la data de 26.06.2023, ora 16.00. Proba scrisă se va susține în data de 10.07.2023, începând cu ora 1000, la sediul Asociației.    Relații suplimentare la telefon 0239 616060, conform următorului program: Luni – Joi – între orele 800-1630 Vineri 800-1400  Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “ECO DUNAREA” Braila solicita datele

Anunț

ANUNȚ!!! În atenția agenților economici  și a instituțiilor publice de pe raza Municipiului Brăila Vă informăm că începând de miercuri 01.03.2023, în județul Brăila începe colectarea deșeurilor municipale de către noul operator – ASOCIEREA RER Brăila. În contextul de mai sus, toate contractele de prestări servicii de salubrizare încheiate de agenții economici și instituțiile publice de pe raza UAT Municipiul Brăila cu operatorii de salubrizare (BRAI – CATA SRL, ECO SA, RER Ecologic Service Brăila), își vor înceta aplicabilitatea. Prin urmare, agenții economici si

Campanie Lacu Dulce

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ECO DUNĂREA” Brăila, împreună cu voluntari din rândul studenților Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila din cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați și a Universității Constantin Brâncoveanu Brăila au inițiat o acțiune de ecologizare a unui teren insalubru aflat în proximitatea intrării în Municipiul Brăila pe lângă calea ferată , respectiv în cartierul  Lacu Dulce, zona adiacentă parcului. La această acțiune au participat inclusiv tineri studenți de etnie romă, locuitori ai cartierului Lacu Dulce. În cadrul acestei acțiuni

Întâlnire cu Asociațiile de Proprietari

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila a demarat o campanie de informare și conștientizare a publicului pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Brăila” (SMID). Prin intermediul acestui proiect Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila își propune implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de față. Realizarea proiectului și

Colectare – Transport deșeuri

Având în vedere țintele județene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, după închiderea platformelor rurale neecologice, Asociația a demarat o serie de proceduri pentru asigurarea colectării deșeurilor menajere din mediul rural. În numele și pe seama a 35 unități administrativ teritoriale, Asociația a organizat și desfășurat procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. Membrii asociați implicați în

Legislația Achizițiilor Publice

Legea nr.  98 din 19 mai 2016(*actualizată*) – privind achiziţiile publice; Legea nr. 101 din 19 mai 2016 – privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; HG nr. 395 din 2 iunie 2016 (*actualizată*) – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de

Legislația Serviciului Salubrizare

Legea nr. 51/2006 Serviciile comunitare de utilitati publice Legea nr. 101/2006 Serviciul de salubrizare al localităţilor Ordinul nr. 640/2022 Norme metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile de salubrizare, precum si de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deseurilor si a taxelor de salubrizare

legislația-deșeurilor

Legislația Gestionării Deșeurilor

LEGE nr. 99 din 4 iulie 2014 – pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006; LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicată*) – privind regimul deşeurilor; LEGE nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizată*) – privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje; HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 9 septembrie 2004 (*actualizată*) – privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor; HOTĂRÂRE nr. 856 din 16 august 2002

Împreună pentru un județ curat

În perioada 9 – 16 iunie 2011 Asociația a organizat și desfășurat Campania de conștientizare și informare a populației rurale privind colectarea selectivă a deșeurilor, sub denumirea “DOAR ÎMPREUNĂ PENTRU UN JUDEȚ CURAT”. Campania a cuprins o serie de acțiuni concrete de ecologizare a localităților, coordonate de echipe formate din reprezentanți ai Asociației, Consiliului Județean Brăila și ai comunităților locale comunale. Acțiunea a avut loc în localitățile de reședință a comunelor și a constat în distribuirea de pliante personalizate pentru fiecare