Activități

Campanie Lacu Dulce

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară  „ECO DUNĂREA” Brăila, împreună cu voluntari din rândul studenților Facultății de Inginerie și Agronomie Brăila din cadrul Universității “Dunărea de Jos” Galați și a Universității Constantin Brâncoveanu Brăila au inițiat o acțiune de ecologizare a unui teren insalubru aflat în proximitatea intrării în Municipiul Brăila pe lângă calea ferată , respectiv în cartierul  Lacu Dulce, zona adiacentă parcului. La această acțiune au participat inclusiv tineri studenți de etnie romă, locuitori ai cartierului Lacu Dulce. În cadrul acestei acțiuni

Întâlnire cu Asociațiile de Proprietari

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila a demarat o campanie de informare și conștientizare a publicului pentru proiectul “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în judeţul Brăila” (SMID). Prin intermediul acestui proiect Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ECO DUNĂREA” Brăila își propune implementarea unui sistem integrat de gestionare a deșeurilor, în conformitate cu standardele UE, în scopul eliminării impactului asupra mediului și a riscurilor asupra sănătății umane date de modul necorespunzător de gestionare a deșeurilor din momentul de față. Realizarea proiectului și

Colectare – Transport deșeuri

Având în vedere țintele județene privind gradul de acoperire cu servicii de salubritate, după închiderea platformelor rurale neecologice, Asociația a demarat o serie de proceduri pentru asigurarea colectării deșeurilor menajere din mediul rural. În numele și pe seama a 35 unități administrativ teritoriale, Asociația a organizat și desfășurat procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport deșeuri menajere de la punctele de colectare din judeţul Brăila și depozitarea acestora la depozitul ecologic Muchea. Membrii asociați implicați în

Împreună pentru un județ curat

În perioada 9 – 16 iunie 2011 Asociația a organizat și desfășurat Campania de conștientizare și informare a populației rurale privind colectarea selectivă a deșeurilor, sub denumirea “DOAR ÎMPREUNĂ PENTRU UN JUDEȚ CURAT”. Campania a cuprins o serie de acțiuni concrete de ecologizare a localităților, coordonate de echipe formate din reprezentanți ai Asociației, Consiliului Județean Brăila și ai comunităților locale comunale. Acțiunea a avut loc în localitățile de reședință a comunelor și a constat în distribuirea de pliante personalizate pentru fiecare