Activități în Contractul De Delegare:

În cadrul Proiectului SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL BRĂILA, au fost încheiate următoarele contracte de delegare:

1. Contractul de delegare nr. 203 din 28 septembrie 2021 privind operarea stației de sortare și a stației MBT de la Vădeni, contract încheiat între Consiliul Județean Brăila și SC Brai-Cata SRL

2. Contractul de delegare nr. 294 din 14 decembrie 2021 privind operarea stației de sortare și a depozitului ecologic de la Ianca și a stației de transfer de la Însurăței, contract încheiat între Consiliul Județean Brăila și SC FCC Enviroment SRL Arad

3. Contractul de delegare a gestiunii activității de colectare și transport deșeuri municipale în județul Brăila și a activității de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice în municipiul Brăila nr. 360/07.06.2022 , contract încheiat între ADI ECO DUNĂREA Brăila, în numele și pe seama tuturor Unităților Administrativ Teritoriale din Județul Brăila și Asocierea RER, prin RER SUD S.A. ca lider de asociere.

4. Contractul de delegare a gestiunii activității de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor reziduale, a deșeurilor stradale, a reziduurilor rezultate de la instalațiile de tratare a deșeurilor municipale, și după caz a deșeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a locuințelor la Depozitul ecologic DEDMI Muchea, provenite din Zona 1 de operare a Județului Brăila nr. 914/27.02.2023, contract încheiat ADI ECO DUNĂREA Brăila, în numele și pe seama Unităților Administrativ Teritoriale din Zona 1 a Județului Brăila și SC TRACON SRL

În cadrul acestui Proiect s-au achiziționat echipamente specifice de colectare ce vor fi puse la dispoziție de către operatorului unic atât pentru mediul urban și rural (pubele 120 litri – 88405 buc. , pubele 240 litri – 1767 buc. , pubele 240 litri – 1260 buc. , container 1,1,mc – 1369 buc. , pubele 60 litri – 41000 buc. , compostor individual 640 litri – 41008 buc.) în vederea distribuirii acestora către populație și instituții publice.

Contract de delegare nr 360/07.06.2022 – Descarcă

Implicarea activă a fiecărui cetățean în implementarea proiectului SMID este o condiție vitală pentru succesul acestuia.

IMPLICĂ-TE! MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA!