Despre proiect:

Oportunitatea de a colecta selectiv pentru un mediu curat și o viață sănătoasă

Consiliul Județean Brăila implementează în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” – Axa prioritară 2, Domeniul Major de intervenție 1,  proiectul ”Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila”.

Proiectul este finanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, conform Contractului de finanțare nr.4476/RP/27.09.2013, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, în calitate de Autoritate de Management și Consiliul Județean Brăila, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a Proiectului, inclusiv TVA, este 117.510.033 lei, în conformitate cu Ordinului Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice  nr.1726/28.06.2013.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECO DUNĂREA„ Brăila împreună cu firma de Asistență Tehnică a pregătit documentația pentru atribuirea Contractului de Delegare (Regulamentul Serviciului, Caiet de Sarcini, Model Contract, Indicatori Contract, Fișa de Date etc).

În cadrul Contractului este cuprinsă și activitatea de măturat stradal în Municipiul Brăila.

Scopul proiectului este reprezentat de completarea infrastructurii și a echipamentelor existente cu investiții care să conducă la asigurarea unui sistem de management integrat al deșeurilor la nivel de județ, prin care se va realiza atingerea standardelor minime pentru conformarea cu cerințele legislative ale UE referitoare la sectorul de mediu, precum și respectarea angajamentelor României asumate prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană.

Investițiile care s-au realizat în cadrul SMID au fost următoarele:

  • Contractul „Închidere depozit neconform Ianca și construcție depozit conform și stație de sortare Ianca” cu o valoare finală a lucrărilor de 22,11 milioane lei, fără TVA. Investiția a constat în construirea unui depozit nou, conform standardelor UE, închiderea celui vechi și construcția unei stații de sortare cu o capacitate de 5.000 tone/an.
  • Cel de-al doilea contract de lucrări derulat în cadrul Proiectului SMID Brăila este cel privind construcția unei stații de transfer la Însurăței. Aceasta este automată, are o capacitate de procesare de 5.000 tone/an. Valoarea finală a lucrărilor este de 4,32 milioane lei fără TVA;
  •  “Proiectare și execuție de lucrări aferente contractului Construcție Stație sortare și Stație MBT Vădeni din cadrul Proiectului «Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Brăila»”.

Stația de sortare are o capacitate de 30.000 tone/an. Deșeurile sortate vor fi hârtie, carton, PET-uri, plastic, metale feroase, lemn și sticlă, colectate de la populație și de la agenții economici. Stația MBT este dotată cu o hală de pre-tratare a deșeurilor biodegradabile, în care vor avea loc procese mecanice de tocare și cernere a acestora, concomitent cu îndepărtarea metalelor. Deșeurile biodegradabile vor fi transportate la cele 6 biocelule de compostare, iar ce nu se poate composta va eliminat la depozitul de deșeuri Muchea. Capacitatea stației MBT este de 26.000 tone/an. Valoarea contractului a fost de aproape 21,5 milioane lei fără TVA;

  • Concomitent cu derularea contractelor de lucrări, prin proiect s-au achiziționat și recipientele de colectare selectivă a deșeurilor, precum și echipamentele de transport al deșeurilor periculoase. Astfel, au fost achiziționate 191.893 recipiente de colectare selectivă a deșeurilor (pubele cu capacități de 60 l, 120 l, 240 l, containere de l8 mc și de l,l mc, recipiente de compostare individuală a deșeurilor vegetale din gospodăriile aflate în mediul rural), în valoare de 23,92 milioane lei, fără TVA.
    Totodată, s-au achiziționat 2 autocamioane pentru transportul deșeurilor periculoase, în valoare de 1,56 milioane lei, fără TVA.

Aceste investiţii au fost finalizate şi recepţionate.

Implicarea activă a fiecărui cetățean în implementarea proiectului SMID este o condiție vitală pentru succesul acestuia.

IMPLICĂ-TE! MEDIUL ÎNCONJURĂTOR ESTE ȘI RESPONSABILITATEA TA!