Împreună pentru un județ curat

În perioada 9 – 16 iunie 2011 Asociația a organizat și desfășurat Campania de conștientizare și informare a populației rurale privind colectarea selectivă a deșeurilor, sub denumirea “DOAR ÎMPREUNĂ PENTRU UN JUDEȚ CURAT”.

Campania a cuprins o serie de acțiuni concrete de ecologizare a localităților, coordonate de echipe formate din reprezentanți ai Asociației, Consiliului Județean Brăila și ai comunităților locale comunale. Acțiunea a avut loc în localitățile de reședință a comunelor și a constat în distribuirea de pliante personalizate pentru fiecare comună și șepci inscripționate, precum și saci menajeri și mănuși de unică folosință, locuitorilor și în mod special elevilor din școli care au participat activ la acțiunea de colectare și sortare a deșeurilor menajere existente pe marginea drumurilor, în parcuri.

Toate aceste activități au condus la o creștere a cantităților de deșeuri colectate în vederea reciclării (2050 kg – hârtie și carton, 3962 kg – materiale plastic) precum și a cantităților menajere colectate de la populație.

În anul 2011 cantitatea de deșeuri menajere colectată și transportată la depozitul ecologic Muchea, în cadrul contractului a fost de 950 tone.